آزمایشگاهها

نام متراژ تجهیزات
لابراتوار زبان 1 102 متر 43 کابین مجهز به کامپیوتر و هدفن - یک ویدئو پروژکتور و پرده - یک جفت اسپیکر
لابراتوار زبان 2 90 متر 36 کابین مجهز به کامپیوتر و هدفن - یک ویدئو پروژکتور و پرده - یک جفت اسپیکر