مدیر گروه

تعداد بازدید:۶۳۰۹

مدیر گروه گروه مترجمی زبان انگلیسی 

کارشناسی : دکتر محمد علی وثوق یزدانی 

کارشناسی ارشد : دکتر مژگان رشتچی 

 

 

آخرین ویرایش۲۸ آبان ۱۳۹۹