مدیر گروه

تعداد بازدید:۴۸۷۳

مدیرگروه زبان وادبیات انگلیسی  

نام : شهره 

نام خانوادگی : چاووشیان 

دکتری زبان وادبیات انگلیسی 

مرتبه علمی : استادیار 

 sh chavoshian @yahoo.com

آخرین ویرایش۱۳ مرداد ۱۳۹۹