مدیر گروه

/file/download/page/1477209968-gholitabar.pdf

باسمه تعالی

کارنامک علمی

حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

 

 

 

 

 

 

1- مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: مرضیه قلی تبار

تاریخ تولد: 01/06/39

شماره شناسنامه: 498

مرتبه علمی/ پایه: استادیار/16

محل تولد: بابل

نام دانشکده: زبان های خارجی

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات عرب

نشانی : انتهای بزرگراه اشرفی اصفهانی- انتهای خیابان نفن – برج سهند- واحد 65

تلفن تماس ( همراه/ ثابت): 09121447970

پست الکترونیک دانشگاهی:  m_gholitabar@iau-tnb.ac.ir

 
 • توضیحات عکس: فایل تصویری چهره عضو هیات علمی که با پسوند JPG  و اندازه 200  پیکسل عرض و 250 پیکسل ارتفاع تهیه شده باشد.

2-  سوابق تحصیلی

رشته تحصیلی

محل تحصیل

دانشگاه

سال اخذ مدرک

فوق دکتری

 

 

 

 

دکتری  تخصصی

زبان و ادبیات عرب

ایران  تهران 

آزاد اسلامی واحد علوم  و تحقیقات

1381

دکتری حرفه ای

 

 

 

 

کارشناسی ارشد

زبان و ادبیات عرب

ایران  تهران 

آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

1373

کارشناسی

زبان و ادبیات عرب

ایران  تهران 

دانشگاه اصفهان

1370

دیپلم

علوم تجربی

بابل مازندران

                آزرم (سابق)

1358

 

3- زمینه های پژوهشی مورد علاقه:

پژوهش در ادبیات به ویژه ادبیات تطبیقی- ترجمه   زبانشناسی و مطالعات قرآنی

4-  سوابق اجرایی

 

ردیف

نوع مسئولیت

تاریخ مسئولیت

نام موسسه

شهر /  کشور

1

مدیر گروه  زبان و ادبیات عرب

از سال 93 تا کنون

دانشکده  زبان های خارجی واحد تهران شمال

تهران/ ایران

 

رئیس دانشکده

آذر 1386 تا خرداد1392

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

تهران/ ایران

 

عضو شورای راهبردی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

از تابستان 95 تا کنون

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در واحد تهران شمال 

تهران/ ایران

-

 

عضو کمیته انضباطی

از سال 94 تا کنون

دانشکده زبان های خارجی واحد تهران شمال

تهران/ ایران

 

کمیته تخصصی زبان و ادبیات عرب منطقه 8

از سال 84 تا 86

دانشگاه آزاد اسلامی

تهران/ ایران

 

 

 

عضو شورای پژوهشی واحد

1386 الی 1389

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

تهران/ ایران

 

 

   5-  سوابق علمی

 

           الف-  سوابق تدریس

 

ردیف

نام درس

مقطع

رشته تحصیلی

دانشگاه/ موسسه

1

متون نظم ونثر دوره عباسی

دکتری

زبان و ادبیات عرب

آزاد اسلامی واحد تهران شمال 

2

سمینار، سخنرانی و مقاله نویسی

دکتری

زبان و ادبیات عرب

واحد تهران شمال

3

متون مصنوع  

دکتری

زبان و ادبیات عرب

واحد تهران شمال

4

روش تحقیق، مقاله و رساله نویس پیشرفته

دکتری

زبان و ادبیات عرب

واحد تهران شمال

5

صرف و نحو

کارشناسی ارشد

زبان و ادبیات عرب

واحد تهران شمال

6

صرف و نحو

کارشناسی ارشد

زبان و ادبیات فارسی

واحد علوم و تحقیقات  واحد تهران جنوب

7

متون نظم و نثر عربی

کارشناسی ارشد

زبان و ادبیات فارسی

واحد علوم و تحقیقات

8

متون نظم و نثر دوره جاهلی

کارشناسی ارشد

زبان و ادبیات عرب

واحد تهران شمال

9

متون نظم و نثر دوره انحطاط

کارشناسی ارشد

زبان و ادبیات عرب

واحد تهران شمال

10

متون نظم و نثر دوره معاصر

کارشناسی ارشد

زبان و ادبیات عرب

واحد تهران شمال

11

تاریخ ادبیات دوره جاهلی

کارشناسی ارشد

زبان و ادبیات عرب

واحد تهران شمال

12

تاریخ ادبیات دوره عباسی

کارشناسی ارشد

زبان و ادبیات عرب

واحد تهران شمال

 

            ب-  چاپ  کتاب

ردیف

عنوان کتاب

نوع کتاب

سال نشر

ناشر

ملاحظات

تألیف

ترجمه

گردآوری

ویراستاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ج-  داوری طرح ها

 

     ارزیابی،  داوری و نظارت بر فعالیتهای پژوهشی، فناوری و  نوآوری                                                  

 

ردیف

عنوان  فعالیت

محل

انجام فعالیت

تاریخ

انجام فعالیت

     زمان ارزیابی

داوری  و  نظارت

 

ملاحظات

شروع

پایان

 

               
 

د -  ویرایش علمی کتاب یا داوری مقالات علمی پژوهشی و تصحیح انتقادی کتاب معتبر

 

ردیف

عنوان فعالیت

نوع فعالیت

تاریخ انجام فعالیت

ملاحظات

ویراستار علمی

داور مقاله

تصحیح انتقادی

ماه

سال

1

همایش جایزه کتاب سال ابن سینا 

 

 •  

 

12

1394

داوری کتاب

2

مجله علمی –پژوهشی صحیفه مبین  

 

 •  

 

 

1386

از سال 1386 مدیر داخلی مجله صحیفه مبین بوده ام و برخی مقالاتی که در تخصص این جانب بوده و برای داوری به من واگذار می شده است را داوری کرده ام .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه-  چاپ مقاله

 

ردیف

عنوان مقاله

عنوان مجله

رتبه و نوع مجله

مشخصات نشر

ناشر

ملاحظات

ISI

ISC

علمی پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی

علمی ترویجی

سایر

ماه

سال

صفحه

 

 

 

1

- " عشق به وطن در اشعار حائری مازندرانی و معروف الرصافی" پذیرش چاپ به تاریخ 23/4/95).

فصلنامه ادب عربی  دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

 

 

 •  

 

 

 

04

95

 

 

 

 

2

مقاله "حارث بن شریک " 

- دائره المعارف بزرگ اسلامی ، جلد19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

بررسی قصه قوم عاد در قرآن کریم(عناصر داستان).

نامه الهیات

 

 

 

 •  

 

 

بهار

91

 

 

 

 

4

"مثل" در حدیث شریف نبوی

صحیفه مبین

 

 

 

 •  

 

 

زمستان

81

 

 

 

 

5

روشهای تربیت اخلاقی در دفتر اول  مثنوی معنوی

فصلنامه علوم اسلامی

 

 

 

 

 •  

 

بهار

86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
و-  طرح های پژوهشی

 

ردیف

عنوان طرح

نوع طرح

نهاد یا سازمان سفارش دهنده

اعتبار طرح پژوهشی

 

آیا منجر به تجاری سازی شده است؟

تاریخ انجام

اسامی همکاران

ملاحظات

درون دانشگاهی

برون دانشگاهی

شروع

پایان

1

روشهای تربیت اخلاقی در مثنوی

 •  

 

 

 

خیر

 

1385

فاطمه قربانی- افسانه قاضی کرباسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ز   راهنمایی و مشاوره پایان نامه

 

ردیف

عنوان  پایان نامه

مقطع تحصیلی

 

تاریخ  دفاع

 

نام دانشجو

 

دانشگاه

محل  تحصیل دانشجو

 

 

 

کارشناسی ارشد/ سطح 3 حوزه

دکتری

نوع همکاری

اسامی اساتید همکار

ملاحظات

استاد راهنما

استاد مشاور

1

تحلیل محتوای مخمس خطی حائری مازندرانی بر نونیه مارون عبود

 

 •  

95

عباس رنجبر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

 •  

 

دکتر ابراهیم دیباجی

 

2

ترجمه و شرح شواهد جامع الدروس العربیه

 •  

 

95

ساره رحمانی

واحد تهران شمال

 •  

 

دکتر سید بابک فرزانه

 

3

 

مقایسه تطبیقی سفرنامه های ایران و عرب با تکیه بر سفرنامه ناصرخسرو و ابن جبیر

 •  

 

94

الهه کارگر

واحد تهران شمال

 •  

 

دکتر حجت رسولی 

 

 

    4

مقایسه وصف بحتری و ابن الرومی 

 •  

 

95

سیده فاطمه

میر حیدری

واحد تهران شمال

 •  

 

دکتر سید بابک فرزانه

 

5

میزان تاثیرگذاری اعجاز قرآن و بررسی آن در جزیره العرب با استناد به منابع کهن

 •  

 

91

فرشته سیامک نژاد

واحد تهران شمال

 

 •  

   دکتر سید محمد باقر حجتی

 

6

مدح نبوی در دیوان شریف رضی و دعبل خزاعی

 •  

 

94

زهرا برزگر

واحد تهران شمال

 •  

 

     دکتر سید بابک فرزانه

 

7

ترجمه و شرح ادبی- موضوعی قصیده لامیه حسن بن راشد حلی

 •  

 

91

مجید سیاهکوهیان

واحد تهران شمال

 •  

 

دکتر سید بابک فرزانه

 

8

ترجمه و شرح ادبی موضوعی دیوان ملحمه الرسول (جورج شکور)

 •  

 

90

زینب ترابی

واحد تهران شمال

 

 •  

 

دکتر سید امیر محمود انوار

 

9

ابن المعتز و آراء و نظرات بلاغی وی در پرتو کتاب البدیع

 •  

 

92

علیرضا رمضان نسب

واحد تهران شمال

 •  

 

دکتر سید بابک فرزانه

 

10

بررسی و تحقیق و ترجمه کتاب المقامه شوقی ضیف

 •  

 

93

حسین زاهدی

واحد تهران شمال

 •  

 

دکتر سید بابک فرزانه

 

11

ساختار شناسی قصه های قرآن

 •  

 

91

هانیه مختار پور

واحد تهران شمال

 •  

 

   دکتر سید بابک فرزانه

 

12

توفیق حکیم و مسرحیاته

 •  

 

91

فاطمه حسینی کوچه قاضیان

واحد تهران شمال

 •  

 

دکتر سید بابک فرزانه

 

 

 6-  آشنایی با زبان های خارجی  

 

ردیف

نام زبان خارجی

میزان تسلط

ملاحظات

خواندن

نوشتن

مکالمه

ترجمه به فارسی

خوب

متوسط

ضعیف

خوب

متوسط

ضعیف

خوب

متوسط

ضعیف

خوب

متوسط

ضعیف

1

عربی

 •  

 

 

 •  

 

 

 •  

 

 

 •  

 

 

 

2

انگلیسی

 

 •  

 

 

 

 •  

 

 

 •  

 

 •  

 

 

3

روسی

 

 

 •  

 

 

 •  

 

 

 •  

 

 

 •  

 

 

        7-  شرکت در کنفرانس

 

ردیف

نوع کنفرانس

نام کنفرانس

عنوان و مشخصات چاپ مقاله (در صورت ارائه)

کشور محل برگزاری کنفرانس

تاریخ کنفرانس

نحوه شرکت

داخلی

خارجی

1

 

ü   

کنفرانس بین المللی شرق شناسی- تاریخ و ادبیات پارسی، دانشگاه دولتی ایروان

"بررسی تطبیقی سفرنامه ناصرخسرو و ابن جبیر "

مجموعه مقالات کنفرانس  دوره اول، شماره 24، بهار 95

ارمنستان

 

2016

 

2

 

 •  

International Conference and Exposition on Research in Islamic and Arabic                                      

                         Language Education

A Historical Study of the Strategies in Arabic Teaching Methodology

مالزی

2011

 

3

 

 •  

2012 International Conference on Language, Medias and

The Quran and the Development of Arabic Linguistics"

هندوستان

2012

 

4

 

 

Language and Education Conference (LEC2011)               

مقارنه بین عناصر القصه : القصص القرآنیه والقصص الانسانیه

مالزی

2011

 

 

5

 •  

 

دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار

" باز خوانی تاثیر دو جانبه سفرنامه نویسی به عنوان پیامی دو سویه در ارتباطات میان فرهنگی"

ایران - همدان

 

  اسفند 94

 

6

 •  

 

دومین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

جهانگردی دینی و نقش آن در توسعه فرهنگی با توجه به سفرنامه ناصر خسرو و ابن جبیر

ایران - یاسوج

 

اردیبهشت 95

 

 

8-  شرکت در کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

 

ردیف

 

نوع کارگاه

تاریخ کارگاه

محل برگزاری کارگاه

ملاحظات

ماه

سال

1

اخلاق حرفه ای علمی، فرهنگی و اسلامی

 

05

1395

واحد تهران شمال

 

  2

کارگاه جنگ نرم اساتید

 

12

1391

               واحد تهران شمال

 

3

مقاله نویسی به زبان فارسی

 

10

1385

واحد تهران شمال

 

4

چگونه از یک متن علمی اطلاعات استخراج کنیم

 

11

1385

واحد تهران شمال

 

5

روشهای برقراری ارتباط موفق

 

04

1385

واحد تهران شمال

 

6

آشنایی با نرم افزار power point

 

04

1386

واحد تهران شمال

 

7

آشنایی با  نرم افزار word

 

04

1384

واحد تهران جنوب

 

8

اصول تعلیم و تربیت اسلامی

 

11

1391

واحد تهران شمال

 

9

آشنایی با نرم افزار Excel

 

 

1392

واحد تهران شمال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            9-  عضویت در سازمان ها و انجمن های علمی

 

ردیف

نام انجمن و سازمان

تاریخ عضویت

ملاحظات

شروع

پایان

 

 

 

 

 

 

           10-  سردبیری، مدیریت مسئول، مدیریت داخلی، عضویت در هیئت تحریریه مجلات

 

ردیف

نام مجله

نوع مسئولیت

تاریخ عضویت

ملاحظات

شروع

پایان

1

مجله علمی پژوهشی صحیفه مبین

مدیر داخلی

1386

تا کنون

وابسته به معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-  فرصت های مطالعاتی خارج از کشور

 

ردیف

نام دانشگاه  موسسه

نوع اقامت

تاریخ اقامت

کشور محل اقامت

ملاحظات

شروع

پایان

 

 

 

 

 

 

 

 

12-  اختراع یا اکتشاف ثبت شده

 

ردیف

عنوان اختراع / اکتشاف

نوع                 اختراع یا اکتشاف

تاریخ ثبت

تاییدیه علمی در سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

تاییدیه  مجامع بین المللی

 

گواهی شرکت  در جشنواره

نوع مدال کسب شده

کشور محل ثبت

اسامی همکاران

ملاحظات

روز

ماه

سال

نام جشنواره

تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13-  برگزاری سمینار: درون دانشگاهی ، برون دانشگاهی

 

ردیف

عنوان سمینار

تاریخ برگزاری

اخذ مجوز

نام و نام خانوادگی سخنران

 

 

محل برگزاری

اسامی همکاران

درون دانشگاهی

برون دانشگاهی

روز

ماه

سال

 

1

نقدی بر ترجمه کتاب المجانی الحدیثه

 

05

03

 

95

 

 

مرضیه قلی تبار

دانشکده زبانهای خارجی واحد تهران شمال

 

 •  

 

2

بررسی آماری وضعیت زنان در جامعه ایران  وجوامع  غربی

 

07

 

76

 

 

مرضیه قلی تبار

دانشکده علوم انسانی واحد تهران شمال

 

 •  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14- برگزاری کارگاه آموزشی: درون دانشگاهی ،  برون دانشگاهی

 

ردیف

عنوان کارگاه

نوع                 کارگاه

تاریخ برگزاری

اخذ مجوز

 

محل برگزاری

اسامی همکاران

درون دانشگاهی

برون دانشگاهی

روز

ماه

سال