درختواره

/file/download/page/1477206316-adabiyat-englisi.pdf

جدول دروس اختصاصی و عمومی رشته زبان و ادبیات انگلیسی

ردیف

نام درس

پیشنیاز

واحد

ردیف

نام درس

پیشنیاز

واحد

 

ترم اول

20

 

ترم پنجم

19

1

گفت و شنود آزمایشگاه 1

ندارد

4

32

خواندن متون مطبوعاتی

خواندن و درک مفاهیم 2

2

2

دستورونگارش 1

ندارد

4

33

زبان دوم 3 (فرانسه یا آلمانی)

زبان دوم 2 (فرانسه یا آلمانی )

3

3

خواندن و درک مفاهیم 1

ندارد

4

34

نمونه های شعر ساده

خواندن و درک مفاهیم 2

2

4

فنون یادگیری زبان

ندارد

4

35

اساطیر یونان و روم

درآمدی بر ادبیات انگلیسی 1و2

2

5

آشنایی با رونخوانی قرآن کریم

ندارد

1

36

ترجمه متون ادبی1

کاربرد اصطلاحات- ترجمه متون ساده

2

6

اندیشه اسلامی 1

ندارد

2

37

بررسی آثار ترجمه شده اسلامی1

اصول  و روش ترجمه

2

7

تربیت بدنی

 

ندارد

1

38

سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی1

درآمدی بر ادبیات1و2- فنون در صناعات

4

 

 

 

 

39

اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)

 

2

 

ترم دوم

18

 

ترم ششم

18

8

گفت و شنود آزمایشگاه 2

گفت و شنود آزمایشگاه 1

4

40

ترجمه متون ادبی2

ترجمه متون ادبی1

2

9

دستورنگارش 2

دستورونگارش 1

4

41

اصول و روش تحقیق

مقاله نویسی- فنون یادگیری

2

10

خواندن و درک مفاهیم 2

خواندن و درک مفاهیم 1

4

42

سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی 2

سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی1

4

11

آواشناسی

ندارد

2

43

روش تدریس زبان خارجی

کلیات زبانشناسی 2

4

12

وصایای امام (ره)

 

1

44

ادبیات آمریکا

درآمدی بر ادبیات1و2- فنون در صناعات

2

13

اندیشه اسلامی 2

اندیشه اسلامی 1

2

45

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

 

2

14

ورزش1

تربیت بدنی

 

1

46

بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2

بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 1

2

 

ترم سوم

18

 

ترم هفتم

16

15

درآمدی بر ادبیات انگلیسی 1

دستور2-خواندن2-آزمایشگاه2

2

47

شعر انگلیسی

شعر ساده - درآمدی بر ادبیات1و2- اصول و روش تحقیق

2

16

اصول  و روش ترجمه

دستور2-خواندن 2

2

48

متون برگزیده نثر ادبی

درآمدی بر ادبیات انگلیسی 2

2

17

نگارش پیشرفته

دستورنگارش 2

2

49

رویکردهای نقد ادبی

سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی 2- فنون در صناعات

2

18

بیان شفاهی داستان

دستور2-خواندن2-آزمایشگاه2

2

50

آزمون سازی زبان

روش تدریس زبان خارجی

2

19

زبان دوم 1(فرانسه یا آلمانی)

ندارد

3

51

رمان قرون 18و19

درآمدی بر ادبیات1و2- اصول و روش تحقیق

2

20

نمونه های نثر ساده

خواندن2

2

52

نمایشنامه کلاسیک و رنسانس

درآمدی بر ادبیات1و2- اصول و روش تحقیق

2

21

کلیات زبانشناسی1

دستور2-خواندن2- آواشناسی

2

53

ادبیات معاصر

سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی 2

2

22

فارسی عمومی

--

3

54

تفسیر موضوعی(قرآن یا نهج البلاغه]

 

2

 

ترم چهارم

19

 

ترم هشتم

16

23

ترجمه متون ساده

اصول  و روش ترجمه

2

55

پروژه کارورزی

اصول و روش تحقیق

2

24

درآمدی بر ادبیات انگلیسی 2

همنیازدرآمدی بر ادبیات انگلیسی 1

2

56

رمان قرن 20

درآمدی بر ادبیات1و2- اصول و روش تحقیق

2

25

کاربرد اصطلاحات و تعبیرات

اصول  و روش ترجمه

2

57

ادبیات جهان

سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی 2

2

26

مقاله نویسی

نگارش پیشرفته

2

58

نمایشنامه قرون 17تا 20

درآمدی بر ادبیات1و2- اصول و روش تحقیق

2

27

زبان دوم 2 (فرانسه یا آلمانی )

زبان دوم 1(فرانسه یا آلمانی)

3

59

تاریخ نقد ادبی

سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی 2- فنون در صناعات

2

28

فنون در صناعات ادبی

دستور2-خواندن2-آزمایشگاه2

2

60

مکتبهای ادبی

درآمدی بر ادبیات انگلیسی 2- سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی 2

2

29

کلیات زبانشناسی 2

کلیات زبانشناسی1

2

61

دانش خانواده وجمعیت

 

2

30

داستان کوتاه

دستور2-خواندن2-آزمایشگاه2

2

 

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام وایران(مختص ورودی 91 به بعد)

 

   2

31

انقلاب اسلامی ایران

 

2

 

 

 

 

 

 

تهیه شده در نیمسال اول 96-95