درختواره

/file/download/page/1477118936-amoozesh-englisi.pdf

 

خلاصه سرفصل رشته آموزش زبان انگلیسی مقطع کارشناسی ناپیوسته سیستم طرح معلمان  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ،دانشکده زبانهای خارجی

                                           ترم اول                                                                                                   ترم دوم

ردیف

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز

 

ن

ع

ن

ع

 

1

خواندن و درک مطلب پیشرفته

3

__

__

1

نگارش 2

2

__

نگارش 1

 

2

نگارش 1

2

__

__

2

ترجمه متون

1

1

- اصول و روش ترجمه

– کاربرد اصطلاحات و تعبیرات

 

3

گفت و شنود 3

__

2

__

3

خواندن متون مطبوعاتی

2

__

خواندن و درک مطلب پیشرفته

 

4

کاربرد اصطلاحات و تعبیرات زبان در ترجمه

2

__

__

4

ادبیات انگلیسی 1

2

__

خواندن و درک مطلب پیشرفته

 

5

کلیات زبانشناسی

2

__

__

5

گفت و شنود 4

__

2

گفت و شنود 3

 

6

اصول و روش ترجمه

2

__

__

6

دستور زبان

2

__

کلیات زبانشناسی

 

7

کلیات راهنمائی و مشاوره

2

__

---

7

اصول و فلسفه آموزش و پرورش

3

__

__

 

8

وصایای امام (ره)

1

__

__

8

تفسیر موضوعی قرآن یا تفسیر موضوعی نهج البلاغه

2

__

__

 

9

آشنایی با روانخوانی قرآن کریم

1

__

__

 

 

 

 

 

 

 

جمع کل واحد

17 واحد

 

جمع کل واحد

17 واحد

 

                                             ترم سوم                                                                                             ترم چهارم

ردیف

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز

ن

ع

ن

ع

1

نامه نگاری و تایپ لاتین با استفاده از کامپیوتر

1

1

نگارش 2

1

روش تدریس زبان انگلیسی 3

2

__

- نظریات فراگیری زبان (یا همزمان)

 – دستور زبان

2

   ادبیات انگلیسی 2

3

__

ادبیات انگلیسی 1

2

روش تحقیق در مسائل زبان آموزی

2

__

نگارش 2

3

بیان شفاهی داستان

2

__

گفت و شنود 4

3

آزمون سازی 1

2

__

روش تحقیق در مسائل زبان آموزی (با همزمان )

4

نظریات فراگیری زبان

2

__

دستور زبان 

4

کابرد نرم افزار های رایانه ای در آموزش

1

1

__

5

زبانشناسی مقابله ای و تجزیه وتحلیل خطاهای زبانی 

3

__

دستور زبان 

5

سازمان مدیریت در آموزش و پرورش

2

__

__

6

مقدمات روشهای مطالعه و فنون تحقیق

__

1

__

6

روش تحقیق با تاکید برعلوم تربیتی

1

1

--

7

مبانی برنامه ریزی درسی

2

__

اصول و فلسفه آموزش و پرورش

7

ورزش1

__

1

__

8

اندیشه اسلامی 2

2

__

__

8

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

__

__

 جمع کل واحد

17 واحد

 

جمع کل واحد

15 واحد

 

                                                ترم پنجم                                                                               دروس جبرانی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز

 

ردیف

نام درس

تعداد

واحد

پیشنیاز

ن

ع

ن

ع

1

روش تدریس زبان انگلیسی 4

2

__

روش تدریس زبان 3

1

خواندن و درک مفاهیم 2

4

__

__

2

بررسی و تحلیل محتوایی کتب انگلیسی دوره راهنمایی وروش تدریس آنها

1

1

روش تدریس زبان 4

یا همزمان

2

دستور و نگارش 2

4

__

__

3

آزمون سازی 2

1

1

آزمون سازی 1

3

کلیات زبانشناسی1

2

__

__

4

تدریس عملی

__

2

-روش تدریس 4

-بررسی و تحلیل محتوایی انگلیسی  (یا همزمان)

4

فنون یادگیری زبان (مهارتهای زبان)

2

__

__

5

طراحی و مطالعه مسائل یادگیری و آموزش

1

2

آزمون 2 یا همزمان

 

 

 

 

 

6

انقلاب اسلامی ایران

2

__

__

 

 

 

 

 

7

تاریخ فرهنگ وتمدن اسلام و ایران

2

--

(مختص ورودی 91 به بعد)

 

 

 

 

 

جمع کل واحد

15احد

 

جمع کل

12 واحد

 

توضیح : دانشجویان می توانند از دو درسی که با علامت ستاره (*) مشخص شده است یک درس را به دلخواه انتخاب نموده و بگذرانند .

  1. در سیستم معلمان این واحد حداکثر واحدهای انتخابی در هر ترم 17 واحد و حداقل آن 8 واحد می باشد و در زمان ثبت نام و انتخاب واحد رعایت پیش نیاز و سقف و حداقل واحدهای انتخابی به عهده دانشجویان عزیز است .
  2. دانشجویانی که در یک نیمسال مشروط شوند (معدل ترمی کمتر از 12 کسب کنند) در نیمسال بعد حداکثر تا 10 واحد اجازه انتخاب واحد دارند . (به غیر از ترم آخر)
  3. گذراندن دروس وصایای امام ره – آشنایی با روانخوانی قرآن کریم و تنظیم خانواده برای دانشجویانیکه این دروس را در دوره کاردانی نگذرانده اند در دوره کارشناسی ناپیوسته الزامی می باشد .
  4. دارندگان مدرک کاردانی طرح آموزش معلمان که در دوره کارشناسی ناپیوسته رشته دیگری از طرح آموزش معلمان پذیرفته می شوند باید 12 واحد دروس جبرانی را از بین دروس پایه اصلی و تخصصی دوره کاردانی رشته ای که پذیرفته شده اند با نظر گروه آموزشی بگذرانند .
  5. دروس جبرانی پذیرفته شدگان دروه کارشناسی ناپیوسته رشته های طرح آموزش معلمان که دارای مدرک کاردانی غیر آموزش معلمان    می باشند دروس تربیتی است که بایستی از بین دروس تربیتی دوره کاردانی رشته پذیرفته شده به تعداد 12 واحد بگذرانند .
  6. کلیه دانشجویان لازم است در زمان ثبت نام تصویر مدرک دیپلم نظام قدیم و یا اتمام دوره پیش دانشگاهی خود را به آموزش ارائه دهند .
  7. کلیه پذیرفته شدگان رشته آموزش زبان انگلیسی مقطع کارشناسی ناپیوسته در صورتیکه رشته مقطع کاردانی آنان با رشته جدید مطابقت داشته ولی دارای دیپلم نظام قدیم و یا اتمام دوره پیش دانشگاهی نمی باشند لازم است 20 واحد درس جبرانی را بگذرانند .
  8. کلیه پذیرفته شدگان رشته آموزش زبان انگلیسی مقطع کارشناسی ناپیوسته در صورتیکه رشته مقطع کاردانی آنان با رشته جدید مطابقت نداشته باشد فقط در صورتی می توانند ثبت نام کنند که دارای مدرک دیپلم نظام قدیم و یا اتمام دوره پیش دانشگاهی باشند .

تهیه شده درنیمسال اول 96-95