اطلاعات گروه

 

 

کلاسهای خانم دکتر حاجی یواروز شنبه تاریخ 96/07/01  تشکیل می شود و جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.

کلاسهای  خانم زوتووا از روز دوشنبه 96/07/10 برگزار خواهد شد 

برنامه­ی هفتگی گروه مترجمی زبان روسی

نیمسال تابستان 1396

برنامه هفتگی نیمسال دوم تحصیلی 96-95