درختواره

/file/download/page/1477128797-sarfasle-motarjemi-zaban-rosi92.doc

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

برنامه دروس رشته : مترجمی زبان روسی                                     در مقطع : کارشناسی                                                                    براساس ترم بندی

                         ترم اول                                                                                                                                                             ترم دوم

 

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز

 

 

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز

ن

ع

ن

ع

1

زبان روسی مقدماتی (1)

2

 

 

7

زبان روسی مقدماتی (2)

2

 

زبان روسی مقدماتی (1)

2

خواندن و درک مفاهیم (1)

4

 

-

8

خواندن و درک مفاهیم (2)

4

 

خواندن و درک مفاهیم (1)

3

گفت و شنود و آزمایشگاه (1)

3

1

گفت وشنود  پیش دانشگاهی

9

گفت وشنود و آزمایشگاه (2)

3

1

گفت و شنود (1)

4

دستور زبان روسی (1)

4

 

دستورزبان روسی  پیش  دانشگاهی

10

دستور زبان روسی (2)

4

 

دستور زبان روسی (1)

5

دانش خانواده و جمعیت

2

 

 

11

فارسی عمومی

3

 

 

6

اندیشه اسلامی (1) مبدا ومعاد

2

 

 

12

تربیت بدنی

 

1

 

 

 

 

 

 

13

آشنایی با روانخوانی قرآن کریم

1

 

 

 

 

 

 

 

14

وصایای امام (ره)

1

 

 

جمع کل واحد

18 واحد

 

جمع کل واحد

20 واحد

 

                                             ترم سوم                                                                                                                                                                                              ترم چهارم

 

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز

 

 

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز

ن

ع

ن

ع

15

دستور زبان روسی (3)

4

 

دستور 2

23

دستور زبان روسی (4)

4

 

دستور 3

16

اصول و روش ترجمه (1)

2

 

-دستور 2

-خواندن 2

24

اصول و روش ترجمه (2)

2

 

اصول و روش ترجمه 1

17

فنون یادگیری زبان

2

 

-دستور 2

-خواندن 2

25

ترجمه ساده (1)

2

 

اصول و روش ترجمه 1

18

بیان شفاهی داستان (1)

2

 

-خواندن 2

-گفت و شنود 2

26

بیان شفاهی داستان (2)

2

 

بیان شفاهی 1

19

زبانشناسی همگانی (1)

2

 

-دستور 2

-خواندن 2

27

زبانشناسی همگانی (2)

2

 

زبانشناسی همگانی 1

20

اصطلاحات و تعبیرات آنها در ترجمه

2

 

دستور 2

28

خواندن متون مطبوعاتی (2)

2

 

خواندن متون مطبوعاتی 1

21

خواندن متون مطبوعاتی (1)

2

 

-دستور 2

-خواندن 2

29

انقلاب اسلامی ایران

2

 

 

22

اندیشه اسلامی (2)

2

 

اندیشه 1

30

گفت و شنود و آزمایشگاه (3)

3

1

گفت و شنود و آزمایشگاه (2)

دستور زبان روسی (3)

 جمع کل واحد

18 واحد

 

جمع کل واحد

20 واحد

 

                                                ترم پنجم                                                                                                                                                                                       ترم ششم

 

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز

 

 

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز

ن

ع

ن

ع

31

دستور زبان روسی (5)

3

 

دستور 4

39

نامه نگاری

2

 

دستور 5

32

بیان شفاهی داستان (3)

2

 

بیان شفاهی 2

40

بررسی ترجمه های متون  اسلامی

2

 

ترجمه شفاهی 1

33

مکتبهای ادبی

2

 

دستور زبان روسی (4)

41

ترجمه متون مطبوعاتی (2)

2

 

ترجمه مطبوعاتی 1

34

ترجمه متون مطبوعاتی (1)

2

 

خواندن متون مطبوعاتی 2

42

ترجمه شفاهی (2)

2

 

ترجمه شفاهی 1

35

ترجمه متون ساده (2)

2

 

ترجمه متون ساده 1

43

ترجمه پیشرفته  از روسی به      فارسی (1)

2

 

ترجمه متون ساده 2

اصول و روش ترجمه 2

36

اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)

2

 

__

44

تلخیص متون

2

 

خواندن مطبوعاتی 2

دستور زبان روسی (5)

37

ورزش (1)

 

__

 

1

 

تربیت بدنی

 

45

خواندن متون سیاسی (نظامی) ***

2

 

خواندن متون مطبوعاتی (2)

38

ترجمه شفاهی 1

2

__

بیان شفاهی داستان2

46

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

 

 

47

آشنایی با دفاع مقدس ***

2

 

 

 جمع کل واحد

16 واحد

 

جمع کل واحد

18 واحد

 

                                                ترم هفتم                                                                                                                                                             ترم هشتم

 

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز

 

 

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز

ن

ع

ن

ع

48

ترجمه شفاهی (3)

2

 

ترجمه شفاهی 2

56

اصول و روش تحقیق

2

 

تلخیص متون

ترجمه پیشرفته  از روسی به فارسی (1)

49

ترجمه پیشرفته از فارسی به روسی (1)

2

 

ترجمه شفاهی 2

57

ترجمه پیشرفته از فارسی به روسی (2)

2

 

پیشرفته فارسی به روسی 1

50

ترجمه پیشرفته از روسی به فارسی (2)

2

 

پیشرفته روسی به فارسی 1

58

ترجمه پیشرفته از روسی به فارسی (3)

2

 

پیشرفته روسی به فارسی2

51

مقاله نویسی

2

 

دستور 5

نامه نگاری

59

آئین نگارش

2

 

دستور روسی 3

تلخیص متون

52

ترجمه مکاتبات و اسناد

2

 

ترجمه متون مطبوعاتی 1

60

ترجمه متون سیاسی (نظامی) ***

2

 

خواندن متون سیاسی (نظامی)

53

ترجمه نوار و فیلم ***

3

 

گفت و شنود و آزمایشگاه (3)

گذراندن دستور 5 از نظر گروه الزامی

61

سخنرانی و مناظره ***

2

 

ترجمه شفاهی (2)

54

آشنایی با آثار ادبی روسی (1)

2

 

خواندن متون مطبوعاتی 2

گذراندن دستور 5 از نظر گروه الزامی است

62

آشنایی با آثار ادبی روسی (2)

2

 

آشنایی با آثار ادبی روسی 1

55

تفسیر موضوعی نهج البلاغه یا تفسیر موضوعی قرآن

2

 

 

63

کارآفرینی ***

3

 

 

64

تاریخ فرهنگ وتمدن اسلام وایران

2

 

(مختص ورودی 91 به بعد)

 جمع کل واحد

17 واحد

 

جمع کل واحد

19 واحد

 

یادآوری های مهم :

1-در زمان ثبت نام و انتخاب واحد ، رعایت پیش نیاز و سقف واحدهای انتخابی به عهده دانشجویان عزیز است .                                                                                                                                            

2-دانشجویانی که در یک نیمسال مشروط (معدل ترمی کمتر از دوازده) کسب می کنند در نیمسال بعد حداکثر تا 14 واحد اجازه انتخاب واحد دارند .                                                                  

3- دانشجو می بایست از مجموع دروسی که با علامت ستاره (*) مشخص شده اند 7واحد را به دلخواه انتخاب نموده و بگذراند  .                                                                                                  

4- دانشجو در هر نیمسال فقط می تواند یک درس از گروه معارف اسلامی انتخاب نموده و بگذراند .                   

  تهیه شده  در نیمسال اول 96-95