اخبار

برنامه ثبت نام تابستان ۹۸

برنامه ثبت نام تابستان ۹۸

برنامه ثبت نام تابستان ۹۸ زمان شروع کلاسها ۹۸/۴/۱۵وپایان کلاسها ۹۸/۵/۲۴ میباشدومکان تشکیل کلاسها دانشکده برق وکامپیوتر است.

ادامه مطلب