اخبار دانشکده

برنامه زمانبندی انتخاب واحد (اینترنتی ) نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷ دانشکده زبانهای خارجی(ساختمان شماره ۲ حکیمیه)

۰۷ شهریور ۱۳۹۷ | ۱۵:۳۱ کد : ۶۱۵۲ اخبار دانشکده ها
تعداد بازدید:۹۴۵
برنامه زمانبندی انتخاب واحد (اینترنتی ) نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷ دانشکده زبانهای خارجی(ساختمان شماره ۲ حکیمیه)

برنامه زمانبندی انتخاب واحد (اینترنتی ) نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

دانشکده زبانهای خارجی(ساختمان شماره 2 حکیمیه)

رشته

مقطع

سال ورود

زمان ثبت نام

روز

تاریخ

ادبیات انگلیسی

کارشناسی

95 و ماقبل

ساعت 9:00 صبح الی

ساعت13:30

شنبه

 

10/06/97

کارشناسی

96

ساعت 14:00 الی

ساعت23

ارشدو دکتری

کلیه ورودیها

زبان روسی

ایتالیایی

اسپانیایی

تمامی

مقاطع

تحصیلی

کلیه ورودیها

ساعت 9:00 صبح

الی

ساعت13:30

یکشنبه

11/06/97

آموزش زبان انگلیسی

و زبانشناسی

ارشد

و

 دکتری

کلیه ورودیها

ساعت 14:00

الی

ساعت23

آموزش زبان انگلیسی

 

کارشناسی

پیوسته

کلیه ورودیها

ساعت 9:00 صبح الی

ساعت13:30

دوشنبه

12/06/97

کارشناسی ناپیوسته

کلیه ورودیها

ساعت 14:00 الی

ساعت23

مترجمی

زبان انگلیسی

کارشناسی

 

94و ماقبل

 

ساعت 9:00 صبح الی

ساعت13:30

سه شنبه

13/06/97

کارشناسی

95

ساعت 14:00 الی

ساعت23

مترجمی

زبان انگلیسی

 

کارشناسی

96

ساعت 9:00 صبح الی

ساعت13:30

چهار شنبه

 

14/06/97

ارشد

 

کلیه ورودیها

ساعت 14:00 الی

ساعت23

دانشجویان عزیز توجه فرمایند: فقط درتاریخ و  زمان قید شده امکان ثبت نام وجود دارد؛ در صورتیکه موفق به ثبت نام نشده اید در روزیکشنبه مورخ 18/6/97  در زمان ثبت نام متاخرین سایت باز خواهد شد. 

برنامه زمانبندی ثبت نام  متاخرین نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

کلیه دانشجویان زبانهای خارجی روز شنبه 17/6/97 ازساعت 9 الی 23 می باشد.

زمان شروع کلاس ها ازروز شنبه 24/6/97 می باشد.

 

 

 

برنامه ثبت نام دانشجویان میهمان به شرح ذیل و به صورت مراجعه حضوری می باشد:

روز

تاریخ

رشته

سال ورود

ساعت

شنبه

 تا

چهار شنبه

10/06/97  

لغایت

14/06/97

کلیه رشته های زبان ها

 

کلیه  ورودی ها

 

12-9

15:30-13

 

 

حذف و اضافه نیمسال اول 98-97

دانشکده زبانهای خارجی (حکیمیه)

 

روز

تاریخ

رشته

مقطع

ورودی

ساعت

شنبه

7/7/97

روسی، اسپانیایی، ایتالیایی

کارشناسی

کلیه ورودیها

9 صبح تا 23 شب

یکشنبه

8/7/97

مترجمی انگلیسی

کارشناسی

کلیه ورودیها

9 صبح تا 23 شب

دوشنبه

9/7/97

آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

کلیه ورودیها

9 صبح تا 23 شب

سه شنبه

10/7/97

ادبیات انگلیسی

 

کارشناسی

کلیه ورودیها

9 صبح تا 23 شب

بعد از حذف و اضافه تحت هیچ شرایطی تغییریا جابه جایی دروس انجام نخواهد شد.

 

برنامه زمانبندی انتخاب واحد (اینترنتی ) نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

دانشکده زبانهای خارجی(ساختمان شماره 2 حکیمیه)


( ۵ )

نظر شما :