دفتر تلفن


نمایش 1 تا 10 مورد از کل 90 مورد.
ردیفعنوان واحدعنوان سازمانتلفن داخلی
2ریاستزبانها77317714
3دفتر نهاد مقام معظم رهبریزبانها77317715
4مسئول سایت اینترنتزبانها77317701-6
5تاسیساتزبانها77317701-6
6مرکز آموزش کامپیوترزبانها77317701-6
7کتابخانهزبانها77317701-6
8اتاق اساتیدزبانها77317701-6
9مدیر گروه کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسیزبانها77317701-6
10مدیر گروه مترجمی زبان انگلیسیزبانها276
11مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسیزبانها77317701-6