مترجمی زبان روسی

کد
پرديس / دانشکدهدانشکده زبانهای خارجی

مدیر گروه : کارشناسی

رشته های دانشکده / گروه مترجمی زبان روسی

نمایش 1 تا 1 مورد از کل 1 مورد.
رشته تحصیلیمقطع تحصیلی
کارشناسی مترجمی زبان روسیکارشناسی پیوسته